ABC-TV

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W lipcu br. KPA złożył petycję do Federalnej Komisji Komunikacji skarżąc sieć telewizyjną ABC (American Broadcasting Company) o systematyczne ośmieszanie Polaków (tzw. Polish jokes). Petycja żąda udzielenia przez ABC-TV bezpłatnego czasu na przedstawienie odwrotnej strony medalu, więc pozytywnego charakteru Polaków. Interwencja KPA spotkała się z żywym i pozytywnym poparciem ze strony czołowych organów prasy amerykańskiej, jak Washington Post, Wall Street Journal, itp. W tej sytuacji wolno spodziewać się, że akcja KPA przyczyni się do co najmniej ukrócenia defamacji imienia polskiego na falach eteru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.