ADM

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Służy temu ustawa sejmowa z 25 I 1958 r. o radach narodowych oraz szereg następnych aktów ustawodawczych i zarządzeń. Zapoczątkowano prace dla usprawnienia funkcjonowania samej Rady Narodowej i jej komórek wykonawczych, zwłaszcza takich, jak ADM-y, powołanych do szybkiego i solidnego załatwiania codziennych bolączek mieszkańców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1974. Dzieje Woli, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.