AIEST

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Komitet dla Spraw Turystyki odnowił członkostwo w Międzynarodowej Unii Urzędów Turystycznych (UIOOT) i bierze aktywny udział w jej pracach. Komitet jest reprezentowany również w Międzynarodowym Związku Naukowców w Zakresie Turystyki (AIEST). Ponadto Komitet bierze żywy udział w pracach i dorocznych Międzynarodowych Zjazdach Urzędów Nadzorujących Pasażerskie Koleje Linowe oraz współpracuje ściśle z Międzynarodową Akademią Turystyczną w Monaco przy wydaniu wersji polskiej słownika turystycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.