BS

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stan taki dotrwał do momentu reorganizacji, która nastąpiła w marcu _ kwietniu 1944 roku. Wtedy cała Chorągiew Warszawska została podzielona na 6 „bloków” (okręgi) i każdy blok obejmował wszystkie trzy szczeble1 GS-y, BS-y i „Zawiszę”. Z tą chwilą organizacja „Zawiszy” przestała być jednolitą organizacją, scentralizowaną pod jedną komendą na całą Warszawę. Największą zwartą jednostką zawiszacką stały się roje w ramach każdego bloku. W tym systemie organizacyjnym dotrwaliśmy do Powstania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.