CINTE

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na tle rozwoju gospodarczego został szeroko omówiony w pracy: J. Woj ty na: Usługi na tle rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wsi, CINTE, Warszawa 1966...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1970. Handel i rynek w rejonach uprzemysławionych, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.