CUP

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) robotniczej i spółdzielczej, które współpracowały i współpracują z W.S.M. Trybuna powoli się zapełnia specjalnie zaproszonymi gośćmi. Widzimy ministra Odbudowy M. Kaczorowskiego, prezesa CUP-u Cz. Bobrowskiego', wiceministra Odbudowy — inż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.