CWArt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ten sposób dobrnęliśmy do 30.8.1939 r. Stopniowo do różnych komórek naszego sztabu przybywali nowi oficerowie. Dostaliśmy dwie maszynistki z CWArt. Nie byliśmy zmobilizowani. Stanowiliśmy tylko szkielet sztabu armii, pozbawiony, szczególnie dotkliwie, środków transportowych i zaopatrzenia. Mieliśmy uzasadnione obawy, że w tym stanie zaskoczy nas wojna. Na kilka tygodni przed jej wybuchem gen. Bort...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchmayer, Jerzy 1965. Pamiętniki, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.