ChRL

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i o przekształcenie Chin w wielkie mocarstwo socjalistyczne. Zdecydowane zwycięstwo rewolucji socjalistycznej stworzyło sprzyjające warunki i możliwości całkowitej mobilizacji tych aktywnych czynników, które nie mogły być zmobilizowane w przeszłości albo nie zostały w pełni ujawnione z powodu braków w naszej pracy. Jednocześnie stało się możliwe przekształcenie czynników biernych w aktywne i wprzęgnięcie ich do służenia socjalizmowi. Dlatego też powinniśmy na gruncie konstytucji ChRL rozwijać tradycje demokratyczne Zjednoczonego Frontu, głównie zaś tradycje konsultacji politycznych, wspólnej pracy, wzajemnej kontroli i reedukacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.