INFONET

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Problemy koordynacji działań na polu automatyzacji wyłoniły się w miarę rozwoju nowych inicjatyw. Biblioteka Narodowa, jak i inne biblioteki, odczuwała potrzebę wspólnego działania. Była jednym z członków założycieli tzw. Rady Użytkowników INFONET, powstałej 1II1973 r., skupiającej siedem bibliotek i siedem innych instytucji zainteresowanych eksploatowaniem komputera. Od r. 1974 Biblioteka Narodowa korzystała dla prac doświadczalnych z komputera IBM 360/50 zainstalowanego w Instytucie Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej. Uczestniczyła też w różnych pracach zainicjowanych przez Radę Użytkowników, a szczególnie w szkoleniu kadr programistów i projektantów oraz w seminariach specjalistycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stankiewicz, Witold (red.) 1984. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.