MON

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez wydawnictwo MON wyłącznie tematyki wojennej. Zacieśnianie przez CU W zakresu działalności wydawnictwa MON jest skazywaniem go prędzej czy później na posuchę, której symptomy widać zresztą już od dawna. Najpokaźniejszą objętościowo pozycją przekładową MON-u z rosyjskiego była w roku 1956 wielka, dwutomowa powieść Pawła Daleckiego Na wzgórzach Mandżurii, najciekawszą — Serce przyjaciela Emanuela Kazakiewicza, autora świetnego opowiadania z lat ostatniej wojny pt. Gwiazda. Co prawda Wielka encyklopedia radziecka stwier...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.