NZCh

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) NARODOWY ZWIĄZEK CHŁOPSKI (NZCh) utworzony 1906 w Królestwie Pol. z sekcji wiejskiej Narodowej Demokracji przez grupę działaczy przeciwstawiających się polityce tego stronnictwa; skupiał elementy politycznie umiarkowane, 1915 wraz z grupą „Zaranie“ i Związkiem Chłopskim utworzył „Wyzwolenie"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.