OS

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lą, gdy ujawniła swój ponadregionalny sens (wprawiała aparat okupacyjny w permanentną niemoc), została dostrzeżona przez dowództwa i ujęta w przemyślany i zorganizowany system. Dotyczyło to np. BCh. Po rozkazie komendanta głównego z listopada 1942 r. o powołaniu w każdym okręgu i obwodzie Oddziałów Specjalnych na wiosnę 1943 r. polecił on „nadać OS-om charakter dywersyjny i użyć ich natychmiast do akcji”. Ich zadaniem było właśnie niszczenie kartotek w urzędach pracy i kolczykowanego bydła, akt gminnych, karanie gorliwych policjantów, urzędników itp. „Przeprowadzając te i tym podobne akcje — stwierdzał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mańkowski, Zygmunt 1978. Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.