PET-owy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mocniej odcinana. Tymczasem osobno i niejako równolegle (chociaż w równoległość ową można, a nawet bodaj czy nie należy wątpić) rozwijały się nowe badania mózgu, o którym już wiemy, że coraz więcej nie wiemy, mimo lepszego rozpoznawania poszczególnych ośrodków, roli poszczególnych płatów — substancji szarej, korowej oraz umieszczonych w mózgu, na różnej jego głębokości, jąder i centrów. Tak powstają, oparte raz silniej, raz słabiej, to na materiale faktycznym (histologiczno-neuralnej preparatoryki), to na materiale encefalografii elektrycznej, biochemicznej, PET-owej itp., a raz po prostu na hipotezotwórczej imaginacji badaczy, rozmaite koncepcje integralnie mające wyjaśnić, jak mózg żywy to robi, że się w nim inteligencja tworzy i świadomością własną koronuje. Już tutaj sam pływać w metaforze zaczynam, gdyż jak nie było prawie nic pewne, to jest NIEODWRACALNIE nam znane, tak jest nadal. Dlaczego?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lem, Stanisław 2000. Bomba megabitowa, 4 dodruk, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.