PGR

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tow. Stalin uczy nas, że „być w awangardzie — to znaczy bić się w pierwszych szeregach, zajmować najbardziej ostrzeliwane pozycje, przelewać krew“. Członkowie partii są w awangardzie i dlatego są w pierwszych szeregach. Tak jak członkowie partii przodują w produkcji w fabryce, w kopalni, w PGR-ach, czy spółdzielniach produkcyjnych, tak samo przodują oni w wyszkoleniu w naszych jednostkach, dają przykład ofiarnej walki i służby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.