POKSI

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pokrac. pokracovanie (słowac.) — ciąg dalszy, kontynuacja pokroć. pokrocowanje (luz.) — ciąg dalszy POKSI Państwowy Ośrodek Krajowego Systemu Informatycznego POLA Polityczny Ośrodek Lewicy Akademickiej (1956-57) Polagra Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Polcargo, POLCAGRO Rzeczoznawstwo i Kontrola Ładunków Polcoop Polish Cooperation (ang.) —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paruch, Józef 1992. Słownik skrótów, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.