PSL-owski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie założenia ideowe nie wszystkim odpowiadały. Z jednej strony prawicowe elementy PSL-owskie starały się siać niechęć do byłych ZWM-owców i ZMP-owców, nie chciały się pogodzić z wpływami PZPR w organizacji młodzieżowej, lansując pogląd, że wieś powinna być wyłącznie domeną wpływów Ruchu Ludowego, a organizacja młodzieżowa powinna być częścią składową tego Ruchu. Z drugiej strony elementy sekciarsko-dogmatyczne starały się nie dopuścić do udziału w pracy ZMW b. wiciarzy i członków ZSL...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.