RFN-owski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) problemów i sposób ich stawiania. Chyba wszyscy futurolodzy burżuazyjni zakładają, przynajmniej milcząco, wieczność ustroju kapitalistycznego, wyższość zachodnich rozwiązań organizacyjnych, np. w zakresie demokracji parlamentarnej (jak RFN-owski ekonomista prof. F. Baade), wielu z nich zakłada wieczną dominację i światowe posłannictwo Stanów Zjednoczonych (jak amerykański politolog prof. Z. Brzeziński), czy też w sposób tendencyjny nie doceniają możliwości rozwojowych świata socjalistycznego (przykładem może być słynna prognoza Kahna i Wienera) 6...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.