UNDowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) losowieckiego (Sel. Rob., U. P. P.), który widzi w kompromisie UNDOwsko*polsklm sukces polskiej polityki rządowej i jeden z głównych powodów swej porażki wy» borczej, o tyle na specjalne podkreślenie zasługuje odgłos zaniepokojenia w łonie samego U. N D. O., czemu dał wyraz pół» tygodnik UNDOwski „Nowy Czas“ (Nr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.