VAT

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PRZYCHODY (revenue) - 1. Kwota zapłacona firmie (lub jej należna) za dostarczone przez nią towary czy usługi, odnotowywana w jej księgach. Przychody wykazuje się zwykle w wysokości uwzględniającej podatki od sprzedaży, np. VAT-u, tj. po potrąceniu (lub przed dodaniem) podatku. 2. Całkowita roczna wielkość kwot uzyskanych przez firmę za jej towary czy usługi; synonim —> obrotów. Pamię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koch, Richard 1997. Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.