abaka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (1955 r.): następująco Grunty orne 6 414 21,4 Łąki 1 pastwiska 1 174 4,0 Lasy 15 875 53,3 Odłogi 5 655 18,9 Nieużytki 822 2.4 Wielkie gospodarstwa plantacyjne uprawiające abakę (konopie manilskie), palmę kokosową i trzcinę cukrową, zajmują około 60% gruntów ornych i opanowane są w znacznym stopniu przez kapitał amerykański. Drobne gospo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fleszar, Mieczysław 1961. Azja, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.