abangan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mordowany w 1880 r. 245 Siuddhodana — król Kapilawastu, ojciec Buddy 63 Siudrowie — ludy tubylcze stojące niżej od trzech stanów społeczeństwa Ariów nad Gangesem 53; patrz także: Ustrój stanowy Ariów Siugen — Jedna z sekt w obrębie tendai 182 Siuksowie 243 Siusei — Jedna z sekt sintoistycznych 183 Siu-si-gaku — konfucjańska szkoła Czi Si 173 Siwa 46, 51, 71, 73, 75, 192—193, 700 Siwaickie sekty 72—73, 75 Siwaizm 65, 75, 192, 700, 703 Siwat (dzień) — bóstwo nesyckie znane z dokumentów z Kanes 292 Skalowia 644 Skandynawia 599, 621—623, 625, 628, 633—635 , 638—639 Skandynawowie 629—630 Skandynawski Półwysep 620 Skene (skenos — ciało) 543 Sklawinowie 671—672, 674 Składankowa Maria 341 Skomand — kapłan jaćwieski 647 Skuld — Jedna z Norm 641 Slametany — rytualne biesiady abanganów (nie zurbanizowanych Jawajczyków) 188, 197 Sławlniecki Eplfanlusz 851 Słowacja 617, 894—895 „Słowa Grimnira” — patrz: Grimnismal Słowa Wafdrudnira” — Jedna z pieśni Eddy 629, 632...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.