abchaski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stadium kosmiczne, z którym Marr wiąże powstanie mowy dźwiękowej, stanowi ukoronowanie totemizmu. Pojawia się wyobrażenie trzech żywiołów — nieba górnego, środkowego i podziemnego. W tym stadium totemy produkcyjne ustępują miejsca kultowym. „...Słońce zaś — mówi Marr w artykule „Teza nauki o języku w skali światowej i język abchaski“ — było bóstwem, jak i niebo, od kfórego nazwy zostało nazwane i słońce jako jego część“1)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.