abelard

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak przecież rozszerzywszy się nad jedną epoką, wypada mi w tym pobieżnym zarysie pominąć następne, lubo poszukiwane tu podobieństwo dałoby się dostrzedz i w dysputach scholastycznych, w wędrownych naprzykład wykładach Abelarda lub Duns Skota, który miewał naraz 30,000 słuchaczów, i w prelekcyach Greków rozpierzchłych w Italii po wzięciu Konstantynopolu, i w predykacyach Wikleffa tudzież innych religijnych nowatorów, którzy szerzyli swe zasady często pod pokrywką przedmiotów literackich i naukowych, i w późniejszych improwizatorach włoskich, i w rozmaitych innych okolicznościach, w których się gromadnie zbierano po światło dla rozumu lub wzruszenia dla serca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.