abelowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znajdujemy tu badania Jacobiego nad równaniami cząstkowymi pierwszego rzędu i ich zastosowaniami do równań różniczkowych dynamiki. Interesującym rozdziałem w Vorlesungen über Dynamik jest wyznaczenie linii geodezyjnych na elipsoidzie; problem ten prowadzi do związku między dwiema całkami abelowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Struik, Dirk J. 1963. Krótki zarys historii matematyki do końca XIX wieku, tłum. P. Szeptycki, drugie wyd. popraw., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.