abiogenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przyrodniczo-historyczny proces rozwoju i przemian systemów biologicznych jest procesem adaptacyjnego pokonywania przeciwności. U jego podstaw tkwią dwie przeciwstawne tendencje: dążenie organizmów do zachowania życia i rozmnażania się oraz wpływ abiogennych i biogennych czynników środowiska, prowadzących do zagłady życia i ograniczania rozmnażania się. Od początku powstania życie organiczne musiało przeciwstawiać się destrukcyjnemu działaniu środowiska, i aby nie zginąć z powodu działania prawa entropii, musiało ono tworzyć nowe i doskonalsze formy istnienia20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.