ablatyw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W wielu wypadkach dawną składnię zastąpiła nowa: na miejscu pierwotnej innej formy przypadkowej występuje dopełniacz, który wskutek tego jest typowym przypadkiem przydawkowym. Dopełniacz syntetyczny najczęściej reprezentuje podmiot lub dopełnienie bliższe (szczekanie psa, zachód słońca, miłość prawdy, pisanie listu, zawiadowca stacji). Dopełniacz, czy to syntetyczny czy analityczny, często przejął funkcje ablatywu (przydawka treści, podzielonej całości, pochodzenia, materii)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mirowicz, Anatol 1949. O grupach syntaktycznych z przydawką, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.