aborcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z La Repubblica. Polska była zaś zawsze postrzegana jako kraj, w którym kobiety mają mało lub nie mają nic do powiedzenia. Oczywiście decydującą rolę miał w tej mierze odgrywać wpływ Kościoła katolickiego. W przypadku Hanny Suchockiej sytuacje wyjaśniało jej usytuowanie po stronie Kościoła, zwłaszcza w kwestiach aborcyjnych13...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.