abrahamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Wiecznym plemieniem“, gens aeterna, nazywa esseńczyków Pliniusz Starszy 23, a Hippolit, autor „Philosophumen“ — „najstarszym w nauczaniu wiary spośród wszystkich narodów świata“ 2\ Obaj się mylą: bractwo esseńczyków nie stanowi odrębnego narodu, członkowie jego tak samo pochodzą z nasienia abrahamowego jak i wszyscy pozostali Żydzi, a pojawiło się ono w czasach historycznych, niedługo, bo na jakieś półtora wieku przed Chrystusem 25. Ale korzeniami swymi esseństwo rzeczywiście sięga bodaj bezdennie głębokiej, może przed izraelskiej, przedchanaauejskiej starożytności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mereżkowski, Dymitr 1937. Jezus nieznany, przeł. J. Horzelski, Warszawa : Powszechna Spółka Wydawnicza „Płomień”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.