absolustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To, że armia pol6ka w 2 poł« XVII w. nie stała się podporę absolutyzmu, nie zostało spowodowane jej małą liczebnością. Armia ta sięgała wówczas kilkudziesięciu tysięcy.' Jednakże w latach 1661-62 i 1665-66 znaczna część tego wojska przeciwstawiała się absolustycznym planom królewskim. Hetman wówczas stawał się bardzo często przywódcą opozycji. Tak wywołał rokosz Jerzy Lubomirski, wichrzył przeciw Michałowi Wiśniowieckiemu Sobieski, a Janowi III przeciwstawiali się M.E.Pac, K.Sapieha i S. Jabłonowski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo