absorbować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zie utraty pracy. Niektórzy idą tak daleko, że dodają do tego przyzwoite minimum płac i innych świadczeń w zakresie usług bytowych i socjalnych dla osób żyjących z płacy, kierując się myślą, że dysponowanie przez rząd zaspokojeniem tych potrzeb mogłoby utrzymać pełne zatrudnienie. W niniejszym kontekście, wydatki rządowe na dobrobyt społeczny absorbowałyby znaczną część tej nadwyżki społecznej, którą pokój światowy i powszechne rozbrojenie zwolniłyby na produkcyjną konsumpcję społeczną h 11 Definiujemy produkcyjną konsumpcję społeczną jako całokształt wydatków rządowych, które polepszają fizyczne, kultu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •