absydowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Andrzeja w wschodnich ścianach ramion transeptu były również prostokątne wnęki absydowe, z których zachowała się tylko jedna, dziś zamurowana. Wreszcie, jeśli hipoteza Bąkowskiego o podwójnym wezwaniu kościoła jest prawdziwa, ołtarz św...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.