abysal

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W morzach głębokich rozróżnia się 3 strefy życia oceanicznego: litoral, pélagial i abysal, zamieszkałe przez organizmy bentosu, planktonu i nektonu. W morzach płytkich szelfowych brak strefy abysalnej i związanej z nią fauny głębinowej, dużo natomiast jest form endemicznych, przystosowanych w różnych morzach kuli ziemskiej do urozmaiconych warunków przybrzeżnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.