acetonuria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badania przeprowadzono na kilku chorych z cukrzycą, przebywających na diecie sztandartowej. Po ustaleniu ilości cukru wydzielanego w moczu podawano insulinę protaminowo-cynkową i badano wpływ jej na natężenie cukromoczu, a ewentualnie także acetonurii. Zdaniem autora metoda ta jest wierniejszym odzwierciadleniem gospodarki cukrowej niż oznaczanie poziomu cukru we krwi: cukromocz pozwala bezpośrednio ustalić ilość cukru nie zużytego przez ustrój, natomiast poziom cukru we krwi zależy od szeregu czynników, których udziału nie jesteśmy w stanie ilościowo ocenić (dopływ cukru do krwi z przewodu pokarmowego i wątroby, odpływ cukru ze krwi do wątroby i tkanek). Na podstawie dokonanych badań okazało się, że działanie insuliny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.