acetylować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ci włączali do grupy —OH, —HN2 lub = NH grupy metylowe. W odczynie odchylenia dopełniacza wprawdzie reaguje białko metylowane z białkiem etylowanym, nie reaguje jednak ani z białkiem wyjściowym, ani nitrowanym, acetylowanym lub zdenaturowanym przez ciepło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.