acylohydrolaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lit. 74. 75 tanaza — acylohydrolaza taniny; enzym z klasy hydrolaz, grupy hydrolaz estrów karboksylowych. Katalizują reakcję: dwugalusan + + H20 = 2 galusan. Hydrolizuje wiązania estrowe także w innych taninach. Preparaty t. stosuje się przy prod. herbaty instant...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.