acylować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ACYLOWANIE, proces wymiany wodoru grup CH, OH lub NH w związkach organicznych na rodniki kwasowe organiczne lub nieorganiczne; a. amin prowadzi się za pomocą kwasów, estrów, bezwodników kwasowych lub chlorków kwasowych; w przypadku węglowodorów proces przebiega w obecności katalizatorów, np. chlorku glinowego, a czynnikami acylującymi są chlorki lub bezwodniki kwasowe. A. stosuje się w procesie produkcji półproduktów organicznych, barwników, środków farmaceutycznych, przejściowo w celu ochrony reaktywnych grup NH i OH przed działaniem odczynników chem. (po reakcji można łatwo odszcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.