adaptatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ziom uorganizowania i możliwości życiowych (np. uzyskanie stałocieplności przez przodków ssaków lub ptaków), oraz —*■ idioadaptacje, czyli zmiany pozwalające danej grupie na opanowanie nowych środowisk i na dalszy rozwój dostosowujący poszczególne podgrupy do różnych warunków (-* radiacja adaptatywna); jest to np. dostosowanie ssaków do życia w lesie, na stepie, w wodzie, glebie lub w powietrzu, przy czym zarówno koń, jak wieloryb czy nietoperz zachowują jednakowy zarys ich uprzedniego ogólnego uorganizowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.