adiunktka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trudności derywaeyjne mogą mieć także charakter fonologiczny. Oto w procesie derywacyjnym powstaje na pograniczu pnia i formantu jakaś rażąca grupa spółgłoskowa, np. ktk w takich jak architektka, elektka, pik w adeptka, nktk w adiunktka; niemożliwe byłoby jakieś geometrka. Eaczej moment eufoniczny zahamował dotworzenie dla dobroczyńcy żeńskiej dobroczyńczym, choć jest przecież obok dobrodzieja — dobrodziejka. Więc kiedy przyjdzie utworzyć prawniczy termin żeński dla męskiego darczyńca, budzą się opory i wątpliwości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1982. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.