adjektiwum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Osobny problem wymagający uwzględnienia w opisie semantycznym stwarzają relacyjne i nierelacyjne pojęcia z immanent,ną negacją posesywności: relacyjne wdowa ('nie ma męża’), sierota ('nie ma rodziców’), adjektiwa wolny ('nie ma pana’ 'nie jest (niczyją) własnością’, bezdzietny ('nie ma dzieci’), bezręki ('nie ma ręki’), bezoki itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.