administracyjno-instruktażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zarówno służba zdrowia, jak i szkolnictwo mają odpowiadające im wydziały w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej *. Ich działalność ma charakter administracyjno-instruktażowy. One także decydują o obszarach obsługi poszczególnych podległych sobie placówek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szulc, Halina (red.) 1974. Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce (zaplecze miast Gorlic, Żuromina, Golubia-Dobrzynia), Warszawa : Instytut Geografii PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.