adnominalno-adwerbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Por. również zdania (121)—(123) z przykładami zdań poprawnych, w których operatory adnominalno-adwerbalne niemal, nieomal, prawie wchodzą w relację z imionami własnymi użytymi w formie konstrukcji przyimkowych: (125) Jan wymachiwał rękami niemal nad Marią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej (red.) 1991. Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.