adres-informacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) numerem 144 w oficynie. Przekaż te adresy kolegom. Kierując się naszą intuicją językową wyrażenia wyróżnionego w pierwszym z tych zdań nie nazwiemy adresem. Powiemy natomiast, że ono wyraża bądź zawiera adresy owych biur, a zatem będzie wówczas chodziło o adresy-informacje. O takich to właśnie adresach jest mowa w drugim zdaniu analizowanej wypowiedzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.