adresatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2 W kontaktach oficjalnych używa się w języku polskim zwrotów z. wyrazami adresatywnymi pan, pani, które łączą się z czasownikami w 3. osobie liczby pojedynczej, lub rzadziej kolega, koleżanka, towarzysz, towarzyszka,' obywatel, obywatelka, z którymi występuje albo 3. os. l.p., albo 2. os. l.m. (por. Co kolega chciał powiedzieć? Co chcieliście powiedzieć, kolego?)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław (red.) 1982. Język literacki i jego warianty. Księga referatów VIII Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich [...], Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.