adresowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7) Wymienione w p. 6 czynności obejmują nietylko czynności, wymagające pewnej samodzielności, gruntowniejszego przygotowania teoretycznego wzgl. praktycznego, lecz także czynności mechaniczne. Należą tu więc również: przepisywanie, kopjowanie, adresowanie, uwielokrotnianie pism, planów, rysunków %v sposób mechaniczny lub chemiczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.