adsorbowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) można było przeprowadzić odpowiednie pomiary. Metale i półprzewodniki mogą być oczyszczone w skali atomowej przez grzanie ich w próżni lub przez rozpylanie ich powierzchni za pomocą wyładowania o małej energii w gazie szlachetnym. Czas utrzymania powierzchni w stanie pierwotnym zależy od szybkości, z jaką jest ona bombardowana przez adsorbowalne cząsteczki otaczającego gazu. Przy ciśnieniu 10-6 Tr, uważanym jeszcze kilka lat temu za dobrą próżnię, na powierzchni metalu powstaje w ciągu około 1 sek warstwa gazu o grubości jednej cząsteczki. Jeśli powierzchnia została...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
W laboratoriach 1966. W laboratoriach fizyków, przeł. S. Ignatowicz et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.