adsorpcyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w których opady są niewielkie, lecz regularne. S. mają zwykle system korzeniowy rozwinięty płytko, poziomo, co ułatwia im szybkie pobieranie wody; woda gromadzi się bądź w stanie płynnym w przestworach międzykomórkowych, bądź wiąże się adsorpcyjnie z hydrofilnymi koloidami protoplazmy. W porze suchej s. ograniczają transpirację szparkową do minimum (przed transpiracją nabłonkową zabezpieczone są grubą warstwą skórki, której powierzchnia pokryta jest często woskiem); redukcja liści lub ich zanik i przejęcie funkcji asymilowania przez łodygę (np. u kaktusów), oraz zgru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.