adsorpcyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Komplement znika nie tylko przy zetknięciu się z uczulonymi komórkami. Krwinki stanowią właściwie wyjątek, gdyż nawet w wielkich ilościach nie absorbują komplementu. Inne komórki, jak drożdże, bakterie, komórki różnych narządów, w większej ilości wiążą komplement nawet bez uczulenia. Podobnie działają zawiesiny, jak kaolina, różne emulsje lipoidalne, agar, kazeina itp. Łatwa adsorpcyjność jest przyczyną, dla której komplement traci na wartości przy filtracji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.