adstrat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) części, z IV. 1. ludowym i 2. kulturalnym (książkowym, uczonym); B) wzajemne oddziaływanie języków, skutkiem ich kontaktowania się, jako konkretny proces (interferencja) i jako rezultaty (substrat, superstrat, adstrat, interstrat; dyferencjacja i unifikacja między językami i wewnątrz nich; „mieszanie się”, „hybrydyzacja” i „kreolizacja” języków; „konwergencja” i „izomorfizm” międzyjęzykowy; „sojusz językowy” i „języki z jednym terminem”); C) dwujęzyczność i jej typologia (socjologiczna, psychologiczna, lingwistyczna i kulturalna); D) zapożyczenia językowe (czynniki, typologia, konsekwencje); E) rola kontaktu międzyjęzykowego w formowaniu, rozwoju, dyferencjacji i wzbogacaniu języków (w stosunku do wewnętrznych praw i czynników rozwoju językowego) itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.