adsubstantywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klasy: 1) wykrzykniki onomatopeiczne, 2) wykrzykniki predykatywne, 3) wyrażenia adwokatywne, 4) wykrzykniki niepredykatywne, 5) wyrażenia adinterrogatywne, 6) przyimki, 7) relatory, 8^pójniki współrzędne, 9) spójniki podrzędne, 10) „przysłówki” adwerbalne, 11) partykuły, 12) partykuły nieindykatywne, 13) operatory trybu i czasu, 14) operatory adwerbalne, 15) „przysłówki” adkomparatywne, 16) „przysłówki” adpozytywne, 17) „przysłówki” adadjektywne, 18) „przysłówki” adsubstantywne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej (red.) 1995. Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej [...], Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.