adwajta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WEDANTA [sanskr., 'koniec Wed']: 1) Ogölna nazwa —*• upaniszad, stanowi^cych ostatni^ cz?£ö skladowq—► Wed. 2) Jeden z 6 braminskich systemöw—>■ indyjskiej filozofii klasycznej, skonstruowany na podstawie zalozen filoz. zawartych w upaniszadach. SpoSröd licznych szköl w. najwi?kszq rol? odegrala —► adwajta (adwajtyzm); zapoczqtkowana przez Gaudapad?, rozwijana przez jego ucznia Gowind? (zyli prawdopodobnie w VI-Vll w. n.e.), zostala sformulowana w swej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.